006_steen_gyldendal__V5Q7228
Lise Linn Larsen
Direktør.
Cand. pæd. pæd. psych.
007_steen_gyldendal__V5Q7238
Helle Hundahl
Psykolog og udviklingskonsulent.
Cand. pæd. psych. aut.
009_steen_gyldendal__V5Q7260
Tina Leer
Psykolog.
Cand. psych. aut.
008_steen_gyldendal__V5Q7248
Julie Nynne Bune
Udviklings- og videnskonsulent.
Cand. scient. anth.
010_steen_gyldendal__V5Q7181
Fry Bak Rasmussen
Studentermedhjælp og frivilligkoordinator.