Støttemedlem

Nye støttemedlemmer har lige nu mulighed for GRATIS at modtage Lise Linn Larsens bog:
Stalking – om chikane forfølgelse og trusler *

Som støttemedlem bidrager du til centerets arbejde med at forbedre stalkingudsattes vilkår, at formidle viden og oplysning samt at få stalking anerkendt politisk. Centeret arbejder for at forebygge menneskelige konsekvenser for stalkingudsatte, deres børn og netværk, og kæmper for en specialiseret anti-stalking indsats på tværs af fag, sektorer og myndigheder – herunder politiet.

Som støttemedlem bidrager du også til Dansk Stalking Centers rådgivnings arbejde, hvor kompetente frivillige tilbyder udsatte, pårørende og fagfolk handlemuligheder til at håndtere den komplekse situation, som de befinder sig i. Rådgivningen står klar med viden og erfaring, et lyttende øre, gode råd og ikke mindst den forståelse, som så ofte mangler.

Et støttemedlemsskab koster 250 kr. årligt. Som privat støttemedlem får du tilsendt Dansk Stalking Centers nyhedsbrev, med information om anti-stalking arbejdet og relevante arrangementer.

Betal via bankoverførselReg. 8401 konto 1264813 – husk at skrive navn, adresse og mailadresse i afsenderfeltet. Ønsker du at modtage bogen, skal du i forlængelse af din bankoverførsel sende en mail til post@danskstalkingcenter.dk med adresseoplysninger.

Betal via MobilPay: Tlf. 27 60 40 07. Send en SMS med navn, adresse og mailadresse så får du tilsendt bogen Stalking – om chikane forfølgelse og trusler. 

Sponsorer

Bliv sponsor af centerets vigtige aktiviteter med at udbrede viden og forståelse om stalking, at skabe politisk og juridisk anerkendelse og ikke mindst arbejdet med at rådgive om stalking.

Skriv til os på kontakt@danskstalkingcenter.dk. Alle beløb modtages med glæde. Som sponsor vil du/I modtage vores nyhedsbrev og blive inviteret til centerets arrangementer.

Alle sponsorer kan vælge at få deres navn vist på vores hjemmeside, Facebook og på skriftligt informationsmateriale.

På forhånd tak,

Dansk Stalking Center